• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy unijne

Niezwykle ważne dla rozwoju ratownictwa w Polsce są inwestycje w jego infrastrukturę – zarówno ratownictwa przedmedycznego, jak i szpitalnego – oraz stworzenie zintegrowanego systemu powiadamiania ratunkowego. Gołym okiem widać konieczność doposażenia szpitalnych oddziałów ratunkowych w wysokiej jakości specjalistyczne środki transportu sanitarnego oraz potrzeby inwestycji w profilaktykę i lecznictwo specjalistyczne w zakresie m.in. chorób układu krążenia, onkologicznych oraz urazów i udarów.


Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności ochrony zdrowia oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - priorytet IX Zdrowie i rekreacja są odpowiedzią na wymienione wyżej potrzeby:

PO - Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - zakup ambulansu

RPO WSL 2007-2013 - zakup sprzętu medycznego.

Wersja XML

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
ul. 11 Listopada 5c
42-100 Kłobuck
tel. 34 317 22 06
fax 34 317 23 01
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1752747
w tym miesiącu: 19200
dzisiaj: 315