• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb os

Brak opisu obrazka 

Tytuł projektu – „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.”

Nazwa beneficjenta – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Źródło finansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Okres realizacji  - 2017-05-29 - 2019-10-30

Opis projektu - Projekt pn. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych skupia się na doposażeniu 17 Poradni Ogólnych rozlokowanych na terenie całego powiatu kłobuckiego w aparaty USG do wczesnej diagnostyki na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej oraz dobudowę do 4 budynków poradni podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności do świadczonych przez Wnioskodawcę usług medycznych.

Całkowita wartość projektu: 1 576 308,37 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 339 137,16 zł

Wysokość dofinansowania: 1 138 266,58 zł

Wkład własny Beneficjenta: 438 041,79 zł

Wersja XML

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
ul. 11 Listopada 5c
42-100 Kłobuck
tel. 34 317 22 06
fax 34 317 23 01
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1752774
w tym miesiącu: 19227
dzisiaj: 342